İş güvenliği çalışmaları, çalışanların ve iş yerinin sağlıklı, güvenli olmasına yönelik yapılan uygulamaları destekleyen çalışmalardır. Bu çalışmalar kanun yönetmelikleri ile desteklenmektedir.

Kısacası çalışma ortamında oluşabilecek riskler değerlendirilerek, bu risklerin ortadan kaldırılması ve güvenli iş ortamının sağlanması amacını taşır.

İSG yani iş sağlığı ve güvenliği alanında, gelişen teknoloji ve imkânlarla son yıllarda çalışanların daha konforlu ve güvenli ortamlarda çalışmasını sağlayan uygulamalar gelişmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Herkesin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında istihdam etme hakkı vardır. Bazı iş alanları risk ve kaza olasılığı taşısa da bu kazaların önüne geçmek için önlemler alınmalı, çalışanların kazadan korunması sağlanmalıdır.

İşte bu amaçlarla yola çıkan ve geliştirilen iş güvenliği önlemleri, çalışanların ve iş yerinin sağlıklı şartlarda bir işleyişe sahip olmasını sağlamaktadır.

Güvenlik önlemleri çalışanların psikolojik ve fiziksel açılardan sağlıklarını koruyabilmesi, olası kazaların önüne geçebilmesi ve riskleri ortadan kaldırabilmesi açısından önemlidir. İSG sayesinde çalışanların motivasyonu sağlanırken yapılan işin ve üretimin verimliliğinde de artış olmaktadır.

İş kazaları; makinelerden, yönetimden, insanlardan veya ortamdan kaynaklı çeşitli sebeplerden meydana gelebilmektedir. Buna yönelik;

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Temel Amaçları

• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarken, güvensizlikleri ve riskleri ortadan kaldırmak
• Çalışma ortamından kaynaklanan olumsuzluklara karşı gereken önlemleri almak
• Üretimin verimliliğini ve devamlılığını sağlamak
• Çalışanların refah ve güven içinde istihdam etmelerini sağlarken sağlıklarını korumak, geliştirmek

Kısacası İSG çalışmaları sayesinde hem çalışanların hem de işyerinin güvenliği sağlanırken, üretimin verimliliği korunmaktadır. Her açıdan olumsuzluklara karşı önlemler geliştirilmektedir.

İş Güvenliği Malzemeleri Nelerdir?

Bütün bu amaçlar doğrultusunda iş güvenliğini sağlamaya yönelik malzemeler geliştirilmiştir. Bu malzemelerin kullanılması her açıdan büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bu malzemeler:

MNF Grup OSGB ile iletişime geçerek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle alakalı bilgi ve teklif alabilirsiniz.

Bir cevap yazın