İş kazalarının önüne geçmek ve çalışanlara güvenli iş ortamı yaratmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği günümüzde oldukça önemli hale geldi.

Kısaca İSG olarak bilinen iş sağlığı ve güvenliği; çalışanları korumaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaları destekleyen kanun ve yönetmelikleri kapsar. Burada temel amaç çalışanların güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla tedbirler almaktır.

International Labour Organization’ın yaptığı araştırmaya göre iş kazalarının %50’si kolayca önlenebilirken %48’i sistemli bir çalışmayla önlenebilir durumdadır. Kalan %2’sinin ise önlenmesinin imkânsız olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmaya doğrultusunda iş kazalarının %98 oranında önlenebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

İş kazaları sonucunda ölüm, sakatlık veya meslek hastalıklarının ortaya çıkması hem toplumsal hem de bireysel açıdan önemli bir sorundur. Bu sorunun önüne geçmek için gelişen teknolojiye ayak uyduran güvenlik önlemleri yaygınlaştırılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği yalnızca çalışanları değil, iş yerinde ortaya çıkabilecek bütün kazaları önlemeye yöneliktir. Bu çalışmalar temel olarak:

Bütün bunlar kapsamında iş güvenliği için alınan 3 temel kategoride önlemler vardır.

1- Çalışanların Güvenliği İçin Alınan Önlemler

Bu kapsamda yapılan önlemler, İSG çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır. Çalışanların meslek hastalığına yakalamasını önlemek ve iş kazalarının önüne geçmek için her türlü önlem alınmaktadır.

2- İşletmenin Güvenliği İçin Alınan Önlemler

Çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olması için yapılan çalışmalardır. Güvensiz çalışma ortamından doğabilecek kazaların önüne geçmek ve yangın, patlama olayı gibi meydana gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilmektedir.

3- Üretimin Güvenliği İçin Alınan Önlemler

Üretimin en verimli halde sağlanması ve güvenliğinin maksimum seviyede olması için alınan önlemlerdir. Verimli ve ekonomik üretim, İSG çalışmaları ile desteklenmektedir.
MNF Grup, profesyonel ekibiyle iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarında kaliteye ve güvene odaklanarak hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın