İş yeri hekimi hizmeti, çalışanların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması durumunda erken tanı ve tedavi hizmetinin verilmesi sürecini kapsamaktadır.

İş yeri hekimleri özellikle ani gelişen kontrol dışı durumlarda vaktinde müdahale edilmesini ve meslek hastalıklarının erken dönemde teşhis edilmesini sağlar.

İş yeri hekim hizmeti sunan sağlık uzmanlarına ise iş yeri hekimi adı verilmektedir. Peki “iş yeri hekimliği nedir?” ve “iş yeri hekimlerinin görev tanımları nelerdir?”. Öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İş Yeri Hekimliği Nedir?

İş yeri hekimi, iş yerinde çeşitli birimlerde çalışan kişilerin sağlık durumlarını periyodik olarak kontrol eden kişilere verilen isimdir.

Ayrıca bu kişiler, hipertansiyon gibi yaygın hastalıklar ve silikozis gibi mesleki hastalıklar açısından da koruyucu hekimlik uygulamalarında bulunmaktadırlar.

Bu uygulamalar iş yeri ortamının daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesine yardımcı olmakla beraber, pek çok hastalığın erken dönemde teşhis edilmesine de ön ayak olmaktadır.

İş yeri hekimleri çoğu zaman koruyucu hekimlik rolünü üstlenmektedir. Kısacası bu kişiler için iş yerinde ve iş ile ilgili ortamlarda tanı ve tedavi hizmetini getirmekle yükümlü sağlık çalışanlarıdır tanımını yapmak mümkündür.

Ülkemizde ve dünya genelinde çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık sorunlarına karşı önlemler alınması yasalarla koruma altına alınan önemli bir sorumluluktur.

Bu sorumluluğun asıl muhatabı iş yeri sahibidir. Ancak iş yerinde çalışan iş güvenliği ve sağlığı uzmanına ve iş yeri hekimine de bu noktada önemli sorumluluklar düşmektedir.

Kısacası iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren, işçi, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ortak çalışmaları sonucunda sunulmaktadır.

İş Yeri Hekimleri Ne İş Yapar?

İş yeri hekimlerinin kanunlar kapsamında belirli görev, sorumluluk ve yetki alanları bulunmaktadır. İş yeri hekimlerinin işveren ve işçilere karşı yükümlükleri şu şekilde sıralanabilir:

İş yeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları bağlı bulundukları kurum ve kurumun çalıştığı sektöre göre değişiklik göstermektedir.

İş yerinin meşgul olduğu işin tehlike düzeyine göre iş yeri hekimleri, farklı sorumluluk düzeylerine ve çalışma saatlerine sahip olurlar.

İş yerleri bu noktada az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç farklı tehlike düzeyinde sınıflandırılmaktadır. Az tehlikeli iş yerlerinde her 2000 çalışan için, tehlikeli iş yerlerinde her 1000 çalışan için, çok tehlikeli iş yerlerinde ise her 750 çalışan için bir iş yeri hekiminin bulunması gerekir.

Bir cevap yazın