İş Güvenlikçi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş güvenlikçi, çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli olan önlemleri almak ve riskleri minimize etmekle görevli bir uzmandır. İş güvenliği uzmanının görevleri ve sorumlulukları şunları içerebilir: Risk Değerlendirmesi İş güvenliği uzmanları, iş yerindeki riskleri değerlendirir ve uygun önlemler alınmasını sağlar. Bu, tehlikeli makinelerin tespit edilmesi, kimyasal maddelerin kontrol edilmesi ve güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde kullanımının […]

MNF Grup ile İş Sağlığı ve Güvenliği

MNF Grup ile İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliği için alınan önlemleri ve uygulamaları içeren bir konudur. Bu konu, çalışanların hayatını tehlikeye atmamak için işletmeler tarafından ciddiye alınması gereken bir konudur. MNF Grup, iş güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olarak, müşterilerine iş yerlerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli hizmetler sunar. MNF Grup, müşterilerinin […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar? sorusunun cevabı için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. İş güvenliği ve sağlığı, çalışanların iş yerindeki güvenliği ve sağlığı sağlamak için alınan önlemlerin bir bütünüdür. Bu önlemler, çalışanların güvenliği ve sağlığına yönelik tehditleri en aza indirgemek için tasarlanmıştır. İş güvenliği ve sağlığı, çalışanların işlerini yaparken maruz kaldıkları tehlikeleri ve riskleri […]

İş Güvenliği Sağlamak İçin Ne Yapılmalıdır?

İş Güvenliği Sağlamak İçin Ne Yapılmalıdır?

İş güvenliği, işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlayan bir disiplindir. İş güvenliğinde temel olarak, işyerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek, işçi sağlığını korumak ve işyerinde çalışma koşullarını iyileştirmek için çeşitli önlemler alınmasını gerektirir. İş güvenliğinin kapsamı, işyerindeki tüm faaliyetleri kapsar ve işyerindeki tüm çalışanları etkiler. İş güvenliğini sağlamak, işverenin, çalışanların ve devletin ortak sorumluluğu altındadır. […]

İş Yeri Hekimi Hizmeti Nedir?

İş Yeri Hekimi Hizmeti Nedir?

İş yeri hekimi hizmeti, çalışanların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması durumunda erken tanı ve tedavi hizmetinin verilmesi sürecini kapsamaktadır. İş yeri hekimleri özellikle ani gelişen kontrol dışı durumlarda vaktinde müdahale edilmesini ve meslek hastalıklarının erken dönemde teşhis edilmesini sağlar. İş yeri hekim hizmeti sunan sağlık uzmanlarına ise iş yeri hekimi adı verilmektedir. […]

İSG Nedir?

İSG Nedir? başlıklı blog kapak görseli

“İSG Nedir?” sorusu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma yapan kişiler tarafından sorulan başlıklar arasında yer almaktadır. İSG, iş sağlığı ve güvenliği kavramının kısaltmasıdır. İş sağlığı, iş yerinde işin yürütülmesi esnasında çeşitli nedenlerden ötürü sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümünü kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği Avrupa Birliği’nde 1980’li yılların […]

İş Sağlığı Nedir?

İş Sağlığı Nedir? başlıklı blog kapak görseli.

İSG kısaltmasıyla iş hayatında sıkça kullanılan iş sağlığı kavramı, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir. İSG Avrupa Birliği içerisinde 1980’li yılların başından itibaren ele alınmaya başlamıştır. Bu yılların sonlarında yani 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği direktifi, ilerleyen […]