Eğitim Hizmetleri

Mnf Grup Osgb İş Sağlığı ve Güvenliği olarak sizlere Eğitim Hizmetleri sağlamaktayız.

Eğitim Hizmetleri

 1. Genel Konular
 1. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 1. Sağlık Konuları
 2. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 3. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 5. ç) İlkyardım
 1. Teknik Konular
 2. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 3. b) Elle kaldırma ve taşıma,
 4. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 5. ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 6. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 7. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 8. f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 9. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 10. ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 11. h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 12. ı) Tahliye ve kurtarma

YANGIN EĞİTİMİ ve TATBİKATI:
Yangın Eğitimi Kapsamı;

 1. a) Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları
 2. b) Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 3. c) Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri
 4. d) Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakımı ve Kontrolü
 5. e) Yangın Anında Hareket Tarzı
 6. f) Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 7. g) Acil Eylem Planları
 8. ğ) Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ:
Eğitimin Amacı;

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlara teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

 1. a) Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 2. b) Düşmeye neden olan faktörler
 3. c) Düşmenin nedenleri ve süresi
 4. d) Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 5. e) Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 6. f) Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 7. g) Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 8. ğ) Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 9. h) Sağlık ve güvenlik işaretleri
 10. ı) Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular

İLKYARDIM EĞİTİMİ:
Temel İlkyardım Eğitimi, İlkyardım Yönetmeliğine istinaden;

 1. a) Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
 3. c) Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
 4.  

HİJYEN EĞİTİMİ:
Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

0 312 476 99 55