OSGB Nedir ?

OSGB Nedir ?

 • 1- OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi )

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. OSGB ; İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen uzman kuruluşlardır.

  Tehlike sınıflarına ve çalışan sayısına göre işverenler yasal zorunluluk olan iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini kendi bünyesinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile istihdam edeceği gibi , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre Yetkili OSGB firmalarından da temin ederek bu yükümlülüğü yerine getirebilmektedir. Böylelikle kanuni gerekleri yerine getirirken aynı zamanda personel istihdamının getirdiği zorluklardan da sıyrılmış olurlar.


  2- OSGB’den (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) HİZMET ALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları, hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır. Böylelikle siz kanuni gerekleri yerine getirirken aynı zamanda personel istihdamının getirdiği zorluklardan da sıyrılmış olacaksınız.

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

  İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken odaları ve “Asgari Malzeme Listesi’ndeki malzemeleri bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

  Şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir. Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde de katkı sunacaktır.Bakanlıkla ilgili yasal süreç MNF Grup OSGB tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır.

  İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır. Hizmet karşılığı verilen faturayı gider olarak gösterebileceksiniz.

0 312 476 99 55