İSG ve MNF Grup ile Başarılı Uygulamalar

İSG, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını korumayı ve işyerlerinde meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlayan bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliği hem işverenlerin hem de çalışanların yasal yükümlülükleri ve sorumlulukları ile ilgilidir. MNF Grup, iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel hizmetler sunarak, işletmelerin bu standartlara uyum sağlamalarına ve başarılı uygulamalar gerçekleştirmelerine yardımcı […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar? sorusunun cevabı için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. İş güvenliği ve sağlığı, çalışanların iş yerindeki güvenliği ve sağlığı sağlamak için alınan önlemlerin bir bütünüdür. Bu önlemler, çalışanların güvenliği ve sağlığına yönelik tehditleri en aza indirgemek için tasarlanmıştır. İş güvenliği ve sağlığı, çalışanların işlerini yaparken maruz kaldıkları tehlikeleri ve riskleri […]

İş Güvenliği Sağlamak İçin Ne Yapılmalıdır?

İş Güvenliği Sağlamak İçin Ne Yapılmalıdır?

İş güvenliği, işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlayan bir disiplindir. İş güvenliğinde temel olarak, işyerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek, işçi sağlığını korumak ve işyerinde çalışma koşullarını iyileştirmek için çeşitli önlemler alınmasını gerektirir. İş güvenliğinin kapsamı, işyerindeki tüm faaliyetleri kapsar ve işyerindeki tüm çalışanları etkiler. İş güvenliğini sağlamak, işverenin, çalışanların ve devletin ortak sorumluluğu altındadır. […]

İşyeri Hekimi Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri Hekimi Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Son zamanlarda ismini sıkça duymaya başladığımız işyeri hekimi nedir? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Detaylı bilgi edinmek için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. İşyeri hekimi, çeşitli iş yerlerindeki çalışanların sağlık durumlarının kontrolünü sağlamak, olası meslek hastalıklarına karşı önlem almak ve gerekli tanı ve tedavileri uygulamak ile sorumlu kişidir. OSGB firmaları, işyerlerine profesyonel düzeyde işyeri hekimi hizmeti sağlamakta […]

İşyeri Hekimi Hizmeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşyeri Hekimi Hizmeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Herhangi bir işyerinde çalışanların sağlığının korunması, olası meslek hastalıkların önüne geçilmesi ve gerekli tanı ile tedavilerin uygulanması için işyeri hekimi hizmeti gerçekleştirilmektedir. İş yerlerine sağlık hizmetinde bulunan profesyonel çalışanlar, işyeri hekimi olarak adlandırılmaktadır. İş Yeri Hekimi Ne Yapar? İş yerlerinde çeşitli alanlarda çalışan kişilerin sağlık durumlarının kontrolünden sorumlu olan işyeri hekimi, görevleri kapsamında bunları yerine […]

İş Yeri Hekimi Hizmeti Nedir?

İş Yeri Hekimi Hizmeti Nedir?

İş yeri hekimi hizmeti, çalışanların sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması durumunda erken tanı ve tedavi hizmetinin verilmesi sürecini kapsamaktadır. İş yeri hekimleri özellikle ani gelişen kontrol dışı durumlarda vaktinde müdahale edilmesini ve meslek hastalıklarının erken dönemde teşhis edilmesini sağlar. İş yeri hekim hizmeti sunan sağlık uzmanlarına ise iş yeri hekimi adı verilmektedir. […]

İSG Nedir?

İSG Nedir? başlıklı blog kapak görseli

“İSG Nedir?” sorusu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma yapan kişiler tarafından sorulan başlıklar arasında yer almaktadır. İSG, iş sağlığı ve güvenliği kavramının kısaltmasıdır. İş sağlığı, iş yerinde işin yürütülmesi esnasında çeşitli nedenlerden ötürü sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümünü kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği Avrupa Birliği’nde 1980’li yılların […]

İş Sağlığı Nedir?

İş Sağlığı Nedir? başlıklı blog kapak görseli.

İSG kısaltmasıyla iş hayatında sıkça kullanılan iş sağlığı kavramı, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımlanabilir. İSG Avrupa Birliği içerisinde 1980’li yılların başından itibaren ele alınmaya başlamıştır. Bu yılların sonlarında yani 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği direktifi, ilerleyen […]

İş Güvenliği Çalışmaları Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Çalışmaları Neden Önemlidir?

İş güvenliği çalışmaları, çalışanların ve iş yerinin sağlıklı, güvenli olmasına yönelik yapılan uygulamaları destekleyen çalışmalardır. Bu çalışmalar kanun yönetmelikleri ile desteklenmektedir. Kısacası çalışma ortamında oluşabilecek riskler değerlendirilerek, bu risklerin ortadan kaldırılması ve güvenli iş ortamının sağlanması amacını taşır. İSG yani iş sağlığı ve güvenliği alanında, gelişen teknoloji ve imkânlarla son yıllarda çalışanların daha konforlu ve […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir? başlıklı blog kapak görseli

İş kazalarının önüne geçmek ve çalışanlara güvenli iş ortamı yaratmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği günümüzde oldukça önemli hale geldi. Kısaca İSG olarak bilinen iş sağlığı ve güvenliği; çalışanları korumaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaları destekleyen kanun ve yönetmelikleri kapsar. Burada temel amaç çalışanların güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla tedbirler almaktır. International Labour Organization’ın yaptığı […]